Skoč na obsah Skoč na menu

ISH PUMPS OLOMOUC a. s.

Aktuality
 
 

Koksovna JSW KOKS Radlin Polsko

Získali jsme kontrakt na dodávku čerpadel do koksovny JSW KOKS Radlin v Polsku. Jedná se o 8 ks horizontálních odstředivých čerpadel BETA a 2 ks vertikálních odstředivých čerpadel V-MEXTA na akci: Instalace KRAiC - výstavba druhé linky s kolonou KOO v koksovně Radlin.

Teplofikace Sofie Bulharsko

Zakázka na dodání 2 ks vertikálních odstředivých článkových čerpadel 125-CVUR-350 na projekt Teplofikace Sofie Bulharsko. Kondenzátní čerpadla jsou určena k čerpání kondenzátu o teplotě 25-110°C, Q=180m3/h, H=160m. 

Dodávka vertikálních čerpadel V-META-PLUS 2 OC na čerpání kapalné síry pro Spolanu

Dodávka 2 ks vertikálních odstředivých čerpadel V-META-PLUS 2 OC do Spolany s.r.o. Neratovice na akci Obnova nástřikových čerpadel síry na KS. Čerpaným mediem je kapalná síra o teplotě 135-155 °C, Q = 10 m3/h, H = 40 m. Hloubka ponořené části je 3,1m, otápěné provedení čerpadla.

Dodávka čerpadla NVJW pro Mondi Štětí

V červenci 2020 společnost ISH PUMPS Olomouc dodala nově navržené čerpadlo 500-NVJW-670 pro Mondi Štětí. Jedná se o vertikální  čerpadlo speciální konstrukce splňující požadavky zákazníka na vysokou spolehlivost, dlouhodobou životnost a vysokou účinnost v celé pracovní oblasti.

Instalace nově vyvinutého čerpadla Q-NEF

V březnu 2020 bylo nainstalováno nově vyvinuté vysokotlaké spirální horizontálně dělené čerpadlo s dvouvtokovým oběžným kolem  Q-NEF pro čerpání ropných produktů. Čerpadlo bylo vyvinuto na základě požadavku Transpetrol a.s. jako náhrada již nevyráběného čerpadla bývalé východoněmecké produkce.

Podpora zdravotně znevýhodněných občanů

ISH PUMPS OLOMOUC a.s. již devátým rokem podporuje neziskovou organizaci zdravotně znevýhodněných občanů – Spolek Trend vozíčkářů Olomouc.

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc patří k největším poskytovatelům osobní asistence v rámci celé České republiky a byl jednou z prvních organizací, která u nás tuto službu začala poskytovat.

Posláním organizace Trend vozíčkářů Olomouc je napomáhat všestranné integraci těžce tělesně postižených občanů a vytvářet podmínky pro prosazování rovnoprávného a rovnocenného postavení člověka s fyzickým a kombinovaným postižením ve společnosti. Hlavní důraz přitom není kladen na sociální zabezpečení a pasivní péči, ale na vytvoření rovnoprávných podmínek (rovnost možností), ve kterých se budou moci i občané se skutečně těžkým zdravotním postižením o sebe postarat především sami – případně se o sebe postarají s pomocí svých osobních asistentů. Organizace podporuje úsilí o zlepšení životních i sociálních podmínek vlastní aktivitou vozíčkářů.

Jsme rádi, že pomáháme prostřednictvím neziskové organizace - Spolek Trend vozíčkářů Olomouc – těm, kteří pomoc opravdu potřebují.

Zakázka pro Mondi Štětí

ISH PUMPS Olomouc a.s. zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku a montáž vertikálního odstředivého čerpadla pro společnost Mondi Štětí. Čerpadlo bude uvedeno do provozu v prvním pololetí roku 2020.

Podpora servisu - rozšíření služeb zákazníkům

Servis čerpadel společnosti je nově vybaven diagnosticko - měřícím zařízením.

Zákazníkovi nyní můžeme poskytnout, mimo standartní měřící úlohy, navíc např. měření rovinnosti základových desek, měření průhybu hřídelí až do délky 10m, nebo vyhodnocení teplotních stavů v čase za pomocí infra kamery. Zákazníci tyto služby jistě ocení.

Společnost ISH PUMPS OLOMOUC a.s. dodá čerpadla společnosti ČEZ a.s. na projekt Tepelný napaječ Elektrárna Temelín - České Budějovice

Tepelný napaječ má být spuštěn do konce roku 2020.

Certifikát systému managementu kvality

Ve dnech 8.-9. března 2018 ve společnosti ISH PUMPS OLOMOUC a.s. proběhl 7. prodlužovací audit systému managementu kvality dle ISO 9001:2015.

Společnost TÜV NORD vydaným certifikátem potvrzuje, že společnost ISH PUMPS OLOMOUC a.s. má zaveden systém managementu v souladu s výše uvedenou normou pro vývoj, výrobu, prodej a servis čerpadel a čerpacích soustrojí. Platnost certifikátu je do 1.4.2021.

Podpora zdravotně znevýhodněných občanů

ISH PUMPS OLOMOUC a.s. již šestým rokem podporuje neziskovou organizaci zdravotně znevýhodněných občanů – Spolek Trend vozíčkářů Olomouc.

Toto občanské sdružení usiluje již 22 let o akceptující postoj a podporu veřejnosti pro občany se zdravotním omezením. Posláním organizace je pomoc těmto lidem v návratu k aktivnímu životu. Hlavní činností Spolku je poskytování služeb osobní asistence, sociální rehabilitace a zaměstnávání zdravotně postižených. Veškeré činnosti Trendu vozíčkářů směřuje k tomu, aby příjemci služeb žili důstojný a naplněný život.

Jsme rádi, že pomáháme prostřednictvím neziskové organizace - Spolek Trend vozíčkářů Olomouc – těm, kteří pomoc opravdu potřebují.

Výhradní zastoupení PAO SUMSKOE NPO

Dne 1.12.2015 získala dceřinná společnost EPS výhradní zastoupení na prodej čerpadel firmy PAO SUMSKOE NPO.

Upgrade IS na Microsoft Dynamics NAV 2015

ISH PUMPS OLOMOUC a.s. upgradovala na novou verzi Microsoft Dynamics NAV 2015

ISH PUMPS OLOMOUC a.s. je tradičním výrobcem čerpací techniky pro chemický, petrochemický, těžební průmysl a energetiku. Společnost upgradovala podnikový informační systém na aktuální verzi Microsoft Dynamics NAV 2015 se svým dlouholetým dodavatelem NAVISYS, se kterým spolupracuje již od roku 2004.

Společnost ISH PUMPS OLOMOUC a.s. doposud používala k řízení procesů ERP starší verzi systému Microsoft Dynamics NAV (dříve Navision). Vzhledem k neustálému technologickému rozvoji společnosti ISH PUMPS OLOMOUC a.s a její aktivní snahou o udržení vysoké úrovně informačních technologií ve firmě, bylo nutné stávající informační systém upgradovat na novou verzi. Ta zaručuje podstatně vyšší výkon a integruje Business Inteligence nástroje.

Nová verze byla uvedena do ostrého provozu v červenci 2015 a pokrývá oblast účetnictví, skladu a zásob, nákupu a prodeje, výroby a majetku. Společnost využívá modul projekty pro zajištění servisní činnosti. Přínos podnikového řešení Microsoft Dynamics NAV je patrný i po stránce controllingu. Integrace BI nástroje od společnosti Jet Reports umožňuje finančnímu oddělení tvorbu důležitých reportů. Microsoft Dynamics NAV exportuje dokumenty a technické specifikace výrobků do tabulkového procesoru MS Excel. Pro konfiguraci výrobků využívá společnost napojení MS Dynamics NAV na externí aplikaci E-katalog. Podnikový informační systém exportuje podklady pro konstrukci do aplikace a importuje kompletní specifikaci.

O společnosti ISH PUMPS OLOMOUC a.s

Společnost ISH PUMPS OLOMOUC a.s má dlouholetou tradici. Byla založena v roce 1907 pod značkou KOSMOS. Jednalo se o kovodělný závod, který se zaměřoval na výrobu odlitků ze šedé slitiny a stavbu spalovacích motorů. Během let společnost neustále rozšiřovala výrobní program o další výrobky, např. armatury, kuchyňské strojky, brusle. V poválečném období postupně společnost zařazovala pumpařský sortiment a byla zařazena pod koncern SIGMA OLOMOUC. Od 90. let je společnost známá pod značkou ISH a od roku 1997 pod značkou ISH ČERPADLA a.s.. Stěžejním výrobním programem je výroba a servis čerpací techniky se zaměřením na dodávky pro chemický a zpracovatelský průmysl, vodní hospodářství, petrochemii, jadernou energetiku, energetické obory, zemědělství a investiční sféru.

O společnosti NAVISYS

Společnost NAVISYS byla založena v roce 1997. Úspěšné implementace a kvalitní služby NAVISYS rychle posunuly mezi nejvýznamnější prodejce a implementátory Microsoft Dynamics NAV, dříve Navision. Společnost se tradičně umisťuje mezi TOP 5 nejúspěšnějšími partnery Microsoft Dynamics v ČR. V současné době NAVISYS působí především jako dodavatel komplexních vertikálních řešení. Společnost disponuje týmem profesionálů nejen v oblasti produktů Microsoft Dynamics (Navision, Axapta), ale také odborníky s teoretickou i praktickou zkušeností z průmyslových odvětví, do kterých směřují její produkty a služby. V roce 2013 jsme rozšířili portfolio produktů o produkt Microsoft SharePoint sloužící ke správě dokumentů a o cloudové řešení Office 365.

Vývozní certifikáty EAC

Společnost ISH PUMPS OLOMOUC a.s. získala dne 27.3.2015 a 3.4.2015 vývozní certifikáty EAC pro vývoz čerpadel na území Ruska, Běloruska a Kazachstánu, případně do dalších zemí na území bývalého SNS.

Bližší informace o certifikátech naleznete zde.

Certifikát systému managementu kvality

Společnost TÜV  NORD vydaným certifikátem potvrzuje, že společnost ISH PUMPS OLOMOUC a.s. má zaveden systém managementu v souladu s výše uvedenou normou pro vývoj, výrobu a servis čerpadel a čerpacích soustrojí. Platnost certifikátu je do 1.4.2018.

Bližší informace zde. 

ÚSPĚŠNÁ REALIZACE PROJEKTU ROZVOJ (OPPI)ÚSPĚŠNÁ REALIZACE PROJEKTU ROZVOJ (OPPI)

NÁZEV PROJEKTU: Rozvoj výrobních technologií společnosti ISH PUMPS OLOMOUC a.s. 2.2 RV03/2130

Naše společnost, ISH PUMPS OLOMOUC a.s., IČ: 25272365, úspěšně realizovala, v rámci projektu Operační program Podnikání a inovace – program ROZVOJ, projekt 2.2 RV03/2130 Rozvoj výrobních technologií společnosti ISH PUMPS OLOMOUC a.s..

V rámci tohoto projektu rozšířila společnost technologické vybavení, a odstranila tak zásadní „úzké místo“ ve výrobní technologii (výrobní kapacita).

V rámci tohoto projektu byla zároveň pořízena nová měřící a kontrolní zařízení, která přispějí ke zvýšení kvality námi vyráběných produktů.

Díky realizaci tohoto projektu si naše společnost vytvořila lepší předpoklady být více konkurenceschopná nejen na trhu českém, ale i na trzích zahraničních.

Podpora handicapovaných

ISH PUMPS OLOMOUC a.s. si uvědomuje důležitost podpory spoluobčanů, kteří se ne vlastní vinou ocitli v obtížné situaci, kdy potřebují pomoc ostatních lidí pro každodenní život.Naše společnost, ISH PUMPS OLOMOUC a.s., již pátým rokem podporuje prostřednictvím neziskové organizace „Spolek Trend vozíčkářů Olomouc“ naše handicapované spoluobčany.

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc se zaměřuje především na následující oblasti:

 • Asistenční službu
 • Sociální poradenství
 • Sociální rehabilitaci
 • Volnočasové aktivity
 • Půjčovnu kompenzačních pomůcek

Pevně věříme, že i díky našemu příspěvku je život handicapovaných plnohodnotnější a alespoň o něco příjemnější. Jsme rádi, že pomáháme prostřednictvím neziskové organizace „Spolek Trend vozíčkářů Olomouc“ těm, kteří pomoc opravdu potřebují.

Strojní opracování

Akciová společnost ISH PUMPS OLOMOUC a.s. má dlouholetou tradici ve strojním opracování součástí strojírenského charakteru. Současné vybavení strojního parku umožňuje nabízet zájemcům profesní služby v rozsahu:

 • prací v oblasti rotačních součástí, například hřídelí do délky 1 500 mm na NC strojích SPT 16 a SPT 32, přírubových součástí do průměru 1 200 mm na NC strojích SPR 63, SKQ 12
 • prací na NC frézkách FCR 50 pro součásti o výšce 350 mm a délce 700 mm, včetně vrtání děr
 • opracování součástí prováděné běžnou technologií, t.j. soustružením, frézováním a broušením
 • opracování součástí na moderních automatických flexibilních linkách firmy VALMET

Na pracovištích VALMET je možné progresivně obrábět součásti v sériích, ale také výrobky malosériového charakteru v následujících maximálních rozměrech:

 • oběžný průměr do 610 mm
 • délka dílce do 500 mm
 • šířka dílce do 450 mm
 • výška dílce do 300 mm

Obráběcí linka pracuje na principu propojení soustružnického a frézovacího (vrtacího) centra. Každý stroj má dvě sklíčidla, což umožňuje upínání a manipulaci s dílcem v překrytém čase. Měřící systém umožňuje automatickou kontrolu dvou rozměrů v toleranci IT 7, obracení součástí a jejich čištění praním. Každá linka je obsluhována portálovým manipulátorem a obrábění probíhá maximálně ve čtyřech operacích.

Nejvhodnější materiál je šedá litina, součásti mají mít rotační plochy sloužící k upínání a uchopování. Obráběné plochy musí být v rovině rovnoběžné nebo kolmé na plochu za kterou je součást upínána.

Upozornění na zneužití obchodní značky ISH PUMPS OLOMOUC a.s.

 

© 2014 ISH PUMPS OLOMOUC a.s., Všechna práva vyhrazena. | Produkcia: Peter Moravčík_davidstudio | Foto, design: Milo Fabian | CMS