Skoč na obsah Skoč na menu

ISH PUMPS OLOMOUC a. s.

Aktuality
 
 

Sportovní den

 Koncem června se konalo na hřišti v Bystrovanech každoroční sportovní odpoledne pro naše zaměstnance.

Fotbalový turnaj tentokrát vyhrálo družstvo techniků nad loňskými vítězi družstvem dílna. 

Ostatní sportovní nadšenci mohli využít tenisový kurt nebo si zahrát stolní tenis a pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení.

Příští rok se těšíme opět na shledanou!  

 

 

Tepelný napaječ Temelín-České Budějovice - uvedení čerpadel NJK do zkušebního provozu

Pracovníci servisu ISH PUMPS OLOMOUC a.s. uvedli do zkušebního provozu první 3 čerpací soustrojí 250-NJK-550 pozice ETE-ČPS vratná do zkušebního provozu. Čerpací soustrojí jsou součástí celkem 12 čerpacích soustrojí dodávky na akci Tepelný napaječ Temelín-České Budějovice a jsou určena k čerpání horké vody o teplotě až 140°C z Jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic k dálkovému vytápění města České Budějovice.

 

 

 

Dodávka čerpadel CVFV na VE Gabčíkovo, Slovensko

Dodávka 4 ks vertikálních článkových čerpacích soustrojí 350-CVFV-460 čerpajících vodu z řeky Dunaj na VE Gabčíkovo, Slovensko.

Délka čerpadel bez elektromotoru cca 19,5m.

 

Nová jídelna

Začátkem dubna prošla rekonstrukcí naše firemní jídelna.

V nových prostorách, které využívají nejen naši zaměstnanci, přejeme všem dobrou chuť!

Podepsání memoranda o spolupráci se společností Westinghouse Electric Company

ISH PUMPS OLOMOUC a.s. podepsala 15.9.2022 memorandum o spolupráci se společností Westinghouse Electric Company – jedním z finálních uchazečů tendru na dostavbu nového jaderného bloku v jaderné elektrárně Dukovany.

https://info.westinghousenuclear.com/czech-republic/news-insights/westinghouse-navazuje-spolupraci-s-dalsimi-ceskymi-dodavateli

Dodávka čerpadla s magnetickou spojkou pro jadernou energetiku – JE Temelín

V červenci 2022 úspěšně proběhly přejímací zkoušky druhého z celkem čtyř kusů čerpacího soustrojí METABLOC-MAK N 17 YC s magnetickou spojkou určeného pro Jadernou elektrárnu Temelín. Čerpaným mediem je kyselina boritá. Čerpací soustrojí bylo certifikováno pro provoz autorizovanou osobou jako vybrané zařízení dle Atomového zákona.

 

Dodávka požárních čerpadel (pohon elektromotorem, diesel motorem)

V měsíci březnu 2022 společnost ISH PUMPS OLOMOUC a.s. dodala požární čerpadla META-PLUS 38 LY  pro  společnost ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov na akci Dodávka posilových čerpadel hydrantové vody pro projekt „Výroba DCPD“

Jednalo se o horizontální, spirální čerpadla s mechanickou ucpávkou poháněná elektromotorem či alternativně diesel motorem. Čerpadla byla certifikována autorizovanou osobou jako požární čerpadla.

 

Koksovna JSW KOKS Radlin Polsko

Získali jsme kontrakt na dodávku čerpadel do koksovny JSW KOKS Radlin v Polsku. Jedná se o 8 ks horizontálních odstředivých čerpadel BETA a 2 ks vertikálních odstředivých čerpadel V-MEXTA na akci: Instalace KRAiC - výstavba druhé linky s kolonou KOO v koksovně Radlin.

Teplofikace Sofie Bulharsko

Zakázka na dodání 2 ks vertikálních odstředivých článkových čerpadel 125-CVUR-350 na projekt Teplofikace Sofie Bulharsko. Kondenzátní čerpadla jsou určena k čerpání kondenzátu o teplotě 25-110°C, Q=180m3/h, H=160m. 

Dodávka vertikálních čerpadel V-META-PLUS 2 OC na čerpání kapalné síry pro Spolanu

Dodávka 2 ks vertikálních odstředivých čerpadel V-META-PLUS 2 OC do Spolany s.r.o. Neratovice na akci Obnova nástřikových čerpadel síry na KS. Čerpaným mediem je kapalná síra o teplotě 135-155 °C, Q = 10 m3/h, H = 40 m. Hloubka ponořené části je 3,1m, otápěné provedení čerpadla.

Dodávka čerpadla NVJW pro Mondi Štětí

V červenci 2020 společnost ISH PUMPS Olomouc dodala nově navržené čerpadlo 500-NVJW-670 pro Mondi Štětí. Jedná se o vertikální  čerpadlo speciální konstrukce splňující požadavky zákazníka na vysokou spolehlivost, dlouhodobou životnost a vysokou účinnost v celé pracovní oblasti.

Instalace nově vyvinutého čerpadla Q-NEF

V březnu 2020 bylo nainstalováno nově vyvinuté vysokotlaké spirální horizontálně dělené čerpadlo s dvouvtokovým oběžným kolem  Q-NEF pro čerpání ropných produktů. Čerpadlo bylo vyvinuto na základě požadavku Transpetrol a.s. jako náhrada již nevyráběného čerpadla bývalé východoněmecké produkce.

Podpora zdravotně znevýhodněných občanů

ISH PUMPS OLOMOUC a.s. již devátým rokem podporuje neziskovou organizaci zdravotně znevýhodněných občanů – Spolek Trend vozíčkářů Olomouc.

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc patří k největším poskytovatelům osobní asistence v rámci celé České republiky a byl jednou z prvních organizací, která u nás tuto službu začala poskytovat.

Posláním organizace Trend vozíčkářů Olomouc je napomáhat všestranné integraci těžce tělesně postižených občanů a vytvářet podmínky pro prosazování rovnoprávného a rovnocenného postavení člověka s fyzickým a kombinovaným postižením ve společnosti. Hlavní důraz přitom není kladen na sociální zabezpečení a pasivní péči, ale na vytvoření rovnoprávných podmínek (rovnost možností), ve kterých se budou moci i občané se skutečně těžkým zdravotním postižením o sebe postarat především sami – případně se o sebe postarají s pomocí svých osobních asistentů. Organizace podporuje úsilí o zlepšení životních i sociálních podmínek vlastní aktivitou vozíčkářů.

Jsme rádi, že pomáháme prostřednictvím neziskové organizace - Spolek Trend vozíčkářů Olomouc – těm, kteří pomoc opravdu potřebují.

Zakázka pro Mondi Štětí

ISH PUMPS Olomouc a.s. zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku a montáž vertikálního odstředivého čerpadla pro společnost Mondi Štětí. Čerpadlo bude uvedeno do provozu v prvním pololetí roku 2020.

Podpora servisu - rozšíření služeb zákazníkům

Servis čerpadel společnosti je nově vybaven diagnosticko - měřícím zařízením.

Zákazníkovi nyní můžeme poskytnout, mimo standartní měřící úlohy, navíc např. měření rovinnosti základových desek, měření průhybu hřídelí až do délky 10m, nebo vyhodnocení teplotních stavů v čase za pomocí infra kamery. Zákazníci tyto služby jistě ocení.

Společnost ISH PUMPS OLOMOUC a.s. dodá čerpadla společnosti ČEZ a.s. na projekt Tepelný napaječ Elektrárna Temelín - České Budějovice

Tepelný napaječ má být spuštěn do konce roku 2020.

Certifikát systému managementu kvality

Ve dnech 8.-9. března 2018 ve společnosti ISH PUMPS OLOMOUC a.s. proběhl 7. prodlužovací audit systému managementu kvality dle ISO 9001:2015.

Společnost TÜV NORD vydaným certifikátem potvrzuje, že společnost ISH PUMPS OLOMOUC a.s. má zaveden systém managementu v souladu s výše uvedenou normou pro vývoj, výrobu, prodej a servis čerpadel a čerpacích soustrojí. Platnost certifikátu je do 1.4.2021.

Podpora zdravotně znevýhodněných občanů

ISH PUMPS OLOMOUC a.s. již šestým rokem podporuje neziskovou organizaci zdravotně znevýhodněných občanů – Spolek Trend vozíčkářů Olomouc.

Toto občanské sdružení usiluje již 22 let o akceptující postoj a podporu veřejnosti pro občany se zdravotním omezením. Posláním organizace je pomoc těmto lidem v návratu k aktivnímu životu. Hlavní činností Spolku je poskytování služeb osobní asistence, sociální rehabilitace a zaměstnávání zdravotně postižených. Veškeré činnosti Trendu vozíčkářů směřuje k tomu, aby příjemci služeb žili důstojný a naplněný život.

Jsme rádi, že pomáháme prostřednictvím neziskové organizace - Spolek Trend vozíčkářů Olomouc – těm, kteří pomoc opravdu potřebují.

Výhradní zastoupení PAO SUMSKOE NPO

Dne 1.12.2015 získala dceřinná společnost EPS výhradní zastoupení na prodej čerpadel firmy PAO SUMSKOE NPO.

 

© 2014 ISH PUMPS OLOMOUC a.s., Všechna práva vyhrazena. | Produkcia: Peter Moravčík_davidstudio | Foto, design: Milo Fabian | CMS