Skoč na obsah Skoč na menu

ISH PUMPS OLOMOUC a. s.

Servis
Uvádění do provozu
 

Uvádění do provozu

Předpokladem pro správnou funkci čerpacího zařízení je správný postup uvedení do provozu, nastavení řídících prvků, případně i měření počátečních hodnot pro další diagnostiku.

Benefity:
 • garantovaná správnost postupu spouštění
 • rychlé vyřešení možných problémů kvalifikovaným a zkušeným personálem
 • možnost diagnostiky počátečního stavu
 • prodloužená záruka
 
Předmět služby:

Přesný rozsah služby se liší podle typu zařízení. Následuje obvykle po instalaci čerpacího soustrojí na stanoviště před jeho prvním uvedením do provozu nebo po demontáži a opětovné montáži zařízení. Typický rozsah prací pro jednostupňová horizontální odstředivá čerpadla je následující.

 • Kontrola údajů na štítcích čerpadla a motoru
 • Kontrola správnosti provedení a úplnosti sacího a výtlačného řadu, kontrola dotažení potrubních šroubových spojů
 • Kontrola upevnění zařízení na základ
 • Kontrola vyrovnání spojky
 • Kontrola dostatečnosti mazacích hmot
 • Kontrola zapojení k elektrické síti a smyslu otáčení rotoru
 • Kontrola řádného zahlcení hydraulického prostoru čerpadla čerpanou kapalinou
 • Kontrola přívodu kapaliny do ucpávky (při zahlcení ucpávky z externího zdroje)
 • Vizuální kontrola těsnosti ucpávky a úplnosti a těsnosti pomocného potrubí ucpávky, ověření průchodnosti kapaliny v pomocných potrubích
 • Kontrola přívodu vody (páry) při chlazení (vyhřívání) ucpávkové komory nebo jiných prostor čerpadla,
 • Kontrola otevření uzavíracích armatur v sacím řadu
 • Kontrola uzavření uzavíracích armatur (příp. regulačních) ve výtlačném řadu
 • Vlastní spuštění čerpadla
 • Nastavení požadovaných hodnot hydraulických parametrů čerpadla
 • Nastavení řídících prvků - v případě potřeby
 • Měření počátečních hodnot pro další diagnostiku - je předmětem samostatné služby:
  - Měření teploty ložisek
  - Měření vibrací
  - Kontrola úniku oleje
 • Vystavení "Protokolu o spuštění čerpadla"
  Pozn.: Tato služba je poskytovaná jako návazná při dodávce zařízení společností ISH PUMPS OLOMOUC a.s.


© 2014 ISH PUMPS OLOMOUC a.s., Všechna práva vyhrazena. | Produkcia: Peter Moravčík_davidstudio | Foto, design: Milo Fabian | CMS